Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

8.11.1907.

Min kære Houmark.

Nu er Søster-Striden endt. Og som Fru Holst vilde. Med at jeg betaler Møblerne til hendes Værelse. Tilsist stod det paa (fordi jeg er saa syg, at jeg kun daarlig overkommer at købe mere) at Fru Holst selv skulde købe en Seng. Men ogsaa det er Fru Holst nu kommen udenom.... En større Hjerteløshed kan man søge forgæves om i Verdenshistorien.

Men nok om det.

De skriver intet Ord om, hvad De selv synes om min Bog. Men den Bog maa da være en Kæmpefiasco. Ti, med Undtagelse af Prinsesse Marie , har, siden den udkom, ikke et Menneske sagt mig et Ord om den. Og dog har jeg i to af disse Fortællinger forsøgt at forny min Fremstillings Form. À la bonheur ‒ ‒ ‒ Nu er det snart Jul og da sés vi. Naar jeg blot, inden den Tid, kunde vinde mine Kræfter tilbage.

Altid Deres Ven

H. B.