Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

11.12.1907.

Min kære Houmark.

Jeg beder Dem om saa mange Ting. Men vil De gøre mig endnu en Tjeneste:

S. Fischer-Verlag udsender i Januar en elegant Brochure om Hr. Herman Bang ‒ denne Herre afbildes og omhandles nu i Sandhed livligt ‒ men til Teksten vilde nogle af Udtalelser fra »Jubilæumsnumret« af »København« være ubetalelige. Vil De ofre en Formiddagstime paa at afskrive nogle Linjer af Udtalelserne af de Mennesker ‒ Høfding, »Karin«, Wied, Carl Ewald o:s:v: ‒ der har noget Navn i Tyskland og saa sende mig dem? Men det maa være meget snart.... Jeg arbejder nu som en vanvittig, for at Julen kan blive saa rar som muligt indenfor disse fire ensomme Mure.

H. B.