Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

30.12.1907.

Kære Hr. Nielsen.

Tak for hver Tjeneste, De i det sidste Aar har vist mig, og for hver venlig Tanke, som De har sendt mig.

Og et godt og lykkeligt Nytaar for Dem og for dem, som staar Deres Sind nær.

For mig var jo det svundne Aar jo et Nederlagets Aar. Ti »Sælsomme Fortællinger« blev da sandelig en Fiasko ‒ ‒ og, jeg tilstaar, en lidt uventet.

Nu maa jeg begynde paany. Et Arbejdsaar med to Bøger, som skal skrives. Og hvad nytter det saa, at jeg skriver ‒ naar Publikum saa afgjort har vendt sig bort fra mig?

Men at klage er urimeligt. Altid paany at forsøge at yde det Yderste er det eneste, der er en Mand værdigt.

Vil De, saasnart De har faaet dette, sende min Gage. Desværre sidst blev der sendt for meget. Tag dog ikke mere fra end absolut nødvendigt. Ti det er Nytaar og jeg skal betale den store Post: min trofaste Læge . Aa ja, nu skal jeg snart gaa ned i Gage. Hvor jeg gruer for den nødvendige Dag, da det skal ské.

Mange Hilsener

H. B.