Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

9.1.1908.

Kære Hr. Nielsen.

Jeg skal rejse til Breslau og jeg har ingen Penge.

Min Læges Regning og min Sekretærs Handelsskole har til Nytaar slugt alt.

De maa derfor telegrafere mig Kr: 100.

Sig Nansen, at jeg igaar blev budt Mrk: 5000 for »De uden Fædreland ‒« og idag af Insel-Verlag i Frankfurt Mrk: 3000 for en Samling Noveller.

Men det kan først ordnes, naar jeg efter min Hjemkomst fra Wien faar underhandlet med »Sammy« (Fischer). Manden med »De uden Fædreland« var her selv og vilde straks lægge de 3000 Mrk: paa Bordet.

Aa, telegrafér endelig. Ellers kan jeg ikke rejse.

H. B.