Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

10.2.1908.

Min Ven.

Dette Brevs Spørgsmaal kunde lyde altfor besynderligt og er dog som en Slutsum af alle de bekymrede Tanker, jeg sender hjem i disse Dage:

Men kunde ikke nu "Stuk " genopstaa?

Der er vist 30 usælgelige og beskidte Eksemplarer tilbage .... à 6 Kr. Men du skulde telefonere til Hirschsprung og spørge ham? Og hvis han ikke vil udgive Bogen i andet Oplag – paa rimelige, ikke overdrevne Vilkaar – da skulde I gøre det. Tiden er inde og saa fik Forlaget da de Penge.

Din

Herman.