Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

10.2.1908.

Min kære Ven.

Hr. Hans Bondy, en ung Forlægger, som jeg meget gjerne vil anbefale dig, ti han baade forstaar Kunst og raader over Midler til at virkeliggøre sine kunstneriske Hensigter – skriver til dig om Jonas Lie. Jeg tror, at en Udgave, som jeg med mit hele Navn overalt skulde understøtte, hos ham vilde være i de bedste Hænder.

Din

Herman.