Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

10.2.1908.

Min kære Ven.

Den unge Bondy var tilstede, mens jeg skrev til dig.

Derfor i al Hast disse yderligere Oplysninger:

Han er af Millionærfamilien Bondy-Cassirer. Har aabnet et Forlag. Interesserer sig – med Forstaaelse – levende for nordisk Litteratur. Er vist meget hæderlig og – paa Grund af hans kendte Familje og Forbindelser – er hans Forlag sikkert fint.

Skriv til Jonas Lie om Sagen. Hils Betty. Og sig hende, jeg skriver ikke, før hun har skrevet.

Herman.