Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

25.2.1908.

Min kære Houmark.

Nej, hør nu, De maa virkelig tøjle Deres Digter-Fantasi en Kende. Frøken H's Bog er ikke blot det allermindste af en »Skandalbog«. Hvor Fanden har De det fra? Tværtimod. Med den yderste Noblesse er al Portrætering undgaaet. Og af Fru Holst er der ikke den Flig i Bogen.... Men Deres Indbildningskraft er altid lebendig, Go'e.. Ja, Ewald . Nu begynder vi at falde væk ‒ og En efter En vil vi blive pillede af Grenen, til der ikke er flere af det Kuld. À la bonne heurs, han havde idetmindste levet....

Jeg er begyndt paa min nye Bog. Hvis den bliver modtagen med den samme Ligegyldighed og fine Forstaaelse som »De Sælsomme«, siger jeg Tak. Men denne bliver nu mere ud ad Vejen. Det er saamæn godt. For ikke skal man sætte »Confiserie de Wilczeck« for Bønder.... Herre Jesus, om en Maaned skal jeg rejse igen. Jeg ved intet saa frygteligt som denne Rejse, hvor der skal gøres Visitter og være Banket hos Prinsesse Lubormiska og »Danske Tableauer« paa et Slot i Baden-Wien. Hvis noget Menneske vidste, hvor alt det er mig græsseligt. Naar jeg kan sidder her, holder jeg det lige ud. Naar jeg skal deltage i »Fester«, lider jeg som en pidsket Hund..... Hvad Fanden vil Fru Muus her? Gulmann har lige været her. Gade var her igaar ‒ for første Gang ‒ og sagde, G.W. kunde ikke undgaa at tjene 30,000 Mark paa sit Regnestykke med 2 x 2 = 5. Det er dog dejligt... Romaner giver ikke saa meget. Hils Winding tusind Gange. Ogsaa Fru W.....

Adieu ‒

H. B.