Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

12.3.1908.

Min kære Ven.

Jeg véd slet ikke, hvordan jeg skal takke dig for dit Brev, som rørte mig mer end jeg kan sige. Det er saadan noget, der viser, at jeg Stakkel har Plads i dit Hjerte: At du vilde gøre mig den Glæde.

Aa ja, jeg har jo selv undertiden tænkt: "Stuk " var dog sandere end de Fleste vidste. Men man tager jo saa ofte fejl med sit eget. Og saa umaadelig meget forstaaet af de Andre, blev jeg jo ikke altid. Men – hvordan skal "Stuk" blive solgt? Stakkels Hirschsprung .

Jo, Fru Nansen s Brev har jeg faaet. Men jeg har været saa bekymret i de sidste fjorten Dage: "det hemmelige politiske Politi" har atter begyndt at beskæftige sig med mig – Aa, min Ven, jeg er da virkelig en Fredløs paa Jorden.

Nu kan du tænke dig: "Professor" Karl har ogsaa tiltvunget sig min Stemme. Og jeg turde ikke vægre mig – af Hensyn til "det Anckerske", som han altsaa nu har lovet min bedste Ven Johannes V. Jensen . Hvad siger du saa?

Tusinde Hilsener til Betty

fra Jeres

Herman.