Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

22.3.1908.

Kære Hr. Nielsen.

Egenlig vilde jeg idag have afsendt det første Manuskript til min nye Bog. Men, som altid, pines jeg af en saa uhyre Angst, at jeg ikke tør afsende noget endnu.

Efter Telegram fra Wien, maa jeg allerede rejse derhen Tirsdag Aften.

Jeg beder Dem derfor allerede nu og straks efter Modtagelsen af dette at telegrafere mig min Gage.

Venlig Hilsen

H. B.

Erik Magnussen siger: K.L. har i »Politiken« skrevet, at jeg har i et Telegram givet ham min Stemme. Sig Nansen, at jeg ikke har saameget som afsendt Skyggen af et Telegram. Jeg skrev ‒ med to Forbehold ‒ under paa et Papir, som blev sendt mig. Men da man ikke vilde trykke Forbeholdene, blev mit Navn udeladt, da »Papiret« offentliggjordes. Og nu skulde jeg have afsendt et Telegram. Det er ren Løgn. »Professoren« maa dog snart have løbet Linen ud.