Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

8.4.1908.

Kære Børn.

Ja, uendeligt glæder jeg mig til at sé Jer. Og vi venter Jer saa Onsdag Morgen. Men mig faar I ikke at sé før Fredag Morgen. For om Onsdagen læser jeg i Wien og kan da ikke naae herhjem før Torsdag Nat. Men det gør da ingenting: Ernst skal være paa Banen og køre Jer til Hotellet (Ranke-Hospiz«, Ranke-Strasse 4, hvor Værelse skal være bestilt) og Huset her skal staa rede og hele Planen for Onsdag og Torsdag være lagt for, hvordan Ernst Onsdag og Torsdag skal føre Jer omkring. Og saa Fredag Morgen sés vi.

Vil du, kære Astrid, gøre mig en Tjeneste ‒ en meget stor:

Netop nu, hvor jeg ikke er hjemme og vi ikke har talt sammen, da (helt muntert og som noget selvfølgeligt) at tale med Ernst og spørge, hvor han nu, naar hans Uddannelse er endt, ‒ den første Juli ‒ har tænkt at søge Stilling, og sige, at det vel snart er Tiden at begynde at sé sig om.... Du forstaaer mig. Nu maa det have en Ende. Ti ogsaa et Klenodie kan blive for kostbart (Gage: 90 Mark; Undervisning: 100 Mark ‒ begge Dele pr: Maaned) og en Gang maa han jo dog ogsaa ud i Livet og kæmpe sig frem til en Stilling....

Hvor det skal blive dejligt at sés.

Eders gamle

Herman.