Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Søndag.

Min kære Ven.

Tak for dine Breve.

Og tilgiv, at jeg først takker nu. Men jeg er bestandig saa syg og elendig som du saá mig .... Hvis noget kunde overraske mig maatte det have været Professor Karl. Jeg véd nok, hvad han er Professor i: i "sorte Kunster". Jeg skal, naar han skriver, svare ham ganske, som du skrev .... Og saa den anden Professor. "Professor Otto" ... Store Himmel. Betty B. naaede aldrig op paa Nationalteatrets Scene. Men Otto B. bliver dens Chef. Merde alors .... Og hvad vil saa Fru Nansen? ... Jeg forlader ikke Berlin, før jeg har bragt et Gæstespil her i Orden. Men hvad kan der bygges paa det Gæstespil? ... Aa, Herre Je ....

Din

Herman.