Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

19.7.1908.

Jo, min Ven, inderligt har jeg glædet mig over Deres Bog og over, at det var just den Bog, det blev. Men jeg kan ikke skrive. Ti naar mit Arbejde er endt, overvældes jeg af Smerter og Træthed. Hvad det er? Spørg Lægerne, som heller ikke véd det..... Hvad det er med »Garden«, véd jeg slet ikke. Jeg ved jo ingenting. Læser jo kun »København«. Og Eventyret, det spændende, fik jeg heller ikke at høre. Men Pauls Bog har jeg læst og synes, den er saa vemodigt smuk ‒ ‒ Stakkels Paul.

Lev vel, min Ven

H. B.