Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

27.8.1908.

Kære Hr. Nielsen.

Vedlagte Brev har jeg skrevet til Overretssagfører Jakobsen for, om muligt, at blive fritaget for Afdraget for September. Jeg har været saa længe syg, at jeg ikke kan undvære det. Vil De besørge det til Mand send et af Forlagets Bude og faa hans Svar ‒ rettet til Dem.

Og vil De saa gøre mig den store Tjeneste omgaaende at sende mig September-Pengene ‒ men paa en Postanvisning. Ti at hæve dem i Banken tager mig en Formiddag (jeg har jo ikke mere Ernst og min Tjener tiltræder først til September) og jeg maa anvende hver Formiddag paa »Julefortællingen«.

Paa Mandag sender jeg det næste Manuskript.

Tilgiv al den Ulejlighed.

Deres hengivne

Herman Bang.