Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

Kære Hr. Nielsen.

Naturligvis hører Forordet til denne Bog. Men Titlen bliver:

»En Julefortælling«.

Det er meget for tidligt at begynde Trykningen. Jeg bliver dog først færdig ‒ naar jeg er færdig.

Hvad skal der foregaa til Peter Nansens Jubilæum. Det vilde jeg gerne vide.

Deres hengivne

Herman Bang.