Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

6.9.1908.

Min kære Ven.

Tilgiv, at jeg ikke har skrevet. Men mine Kræfter er saa faa, mit Arbejde saa uhyre og jeg er altid syg.

Og inderlig Tak for Deres Brev.

Men i Land i København kommer jeg ikke. Hvordan skulde vel det være muligt? Skulde jeg endnu en Gang pidskes som en gal Hund gennem alle Gader? Og naturligvis vilde det ske ‒ nu som sidst. Og hvem vilde forsvare mig, naar Dhr: Cawling og Johannes V. Jensen satte sig i Spidsen for Meuten?

Nej ‒ det er umuligt.

I mit skønne Fædreland tilgiver man mig ikke, at jeg drager Aande. Og jeg tænker ikke en Gang, at man, efter min Død, vil tilgive mig, at jeg har aandet.

Tusind Hilsener til Dem og Børnene.

Deres Ven

Herman B.