Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

6.9.1908.

Kære Ven.

Saa glæder jeg mig til at sé Dem. Jeg boer, hvor jeg altid har boet ‒ i »Victoria-Hotel«, som er stille og aflaaset og afsides. Jeg berører paa Vejen ikke Malmö.

Desværre er jeg lidet rask ‒ tildels som Følge af en frygtelig Overanstrængelse. Men syg er jeg jo altid.

Paa Gensyn ‒

Herman B.