Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

18.1.1909.

Min Ven.

Maaske for sént har jeg idag grebet ind og skrevet 16 Sider til Neergaard om "Chefsposten". Hvis han endnu kan, vil han, efter denne Skrivelse, sikkert udskyde Besættelsen for endnu en Gang at overveje Tingen eller lade den overveje – –

Dette tør du kun sige til Betty. Ikke til Johan. Ti kom Sagen (at jeg havde skrevet ud) – er alt tabt.

Din

Herman.