Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

15.4.1909.

Min kære Ven.

Vil du gøre mig en stor Tjeneste: at læse anden Korrektur paa denne "Kainz" ? Den vedlagte første Korrektur skal – til "Tilskueren" – ind i Trykkeriet, Klareboderne 3.

Ser du, jeg beder dig om det, fordi jeg lægger saa megen Vægt paa denne lille Ting (naa, saa megen, Herre Gud, det er vel for meget sagt) – men jeg har i alt Fald gjort mig saa megen Umage. Og har vel ogsaa faaet sagt et og andet. Naar du har læst det, vil du da, med to Ord, sige mig, hvordan du synes det er ...

Det hører jo til "Kainz" i "Masker og Mennesker ". Han er i tre Dele. De andre to er jo her. Men den ene har aldrig foreligget paa Dansk og jeg maa nu oversætte den – –

Réjane og Betty bliver den "hidtil utrykte Del". Réjane er færdig og Betty længst begyndt. Men jeg bliver saa angst, naar jeg skal til at skrive videre, at min Tanke bliver ganske borte –

Ak, hvordan gaaer det dog med Fru Nansen?

Din

Herman B.