Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

11.6.1909.

Min kære Nini.

Ja, Tiden rykker nær hvor jeg skal bryde op herfra og hvor vi skal gensés... I lille Strandstræde 20 har jeg fundet en Bolig. Det vilde have været mig umuligt at skilles fra mine Fyrretræsstole ‒ alle de Ting, som jeg møjsomt har slidt sammen. Men inderligt haaber jeg, at du vil betragte mit stakkels Tag som dit, og at vi der maa leve mange lyse Timer... De siger, at Lejligheden er gammel men hyggelig. Og at den er gammel, er godt. For i et nyt Hus vilde disse Møbler kun altfor daarligt passe ‒ ‒ Det er saa besynderligt at tænke paa at vende hjem, til den By, som jeg havde mént aldrig mer at skulle bebo. Men det gælder at skyde Hjertet op i Livet. Slemt er det, at Teatrets Spilleplan synes at blive værre og værre. Grufuldere Stykker end dem, han i dette Aar vil spille, har jeg aldrig læst. Men jeg har desværre ingen Indflydelse paa den Mands Smag.

‒ ‒ Den 29 Juni skulde vi afsted. Tjeneren tager saa med mig til Marienlyst og Frøken Thune rejser til Samsø. I Slutningen af Juli skal jo »Huset« være i Orden. Første August begynder Prøverne paa »Højesteret«.

Paa Gensyn, kære Nini. Gid jeg atter maa kunne skabe dig fornøjede Timer ‒ glade Stunder om Fyrrebordet.

Din

Herman.