Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fasanenstrasse 58.

Berlin. W.

14.6.1909.

Kære Ven.

Jeg er saa mør, at jeg ikke kan skrive. Ikke en Gang om Legatet og Professor Karl kan jeg skrive (saa gav han sig altsaa, aa, Gud, hvor det maa have kostet dig – Tak) – saa mør er jeg. Jeg vil jo ikke forlade Berlin, før "Masker og Mennesker" er færdig. Jeg tror, at "Gabrille Réjane" er god, og at "Betty Nansen" bliver det – saadan som "Jonas Lie" og "Josef Kainz som Hamlet" var .... Den 27de skal vi bryde op og efter Sammenpakning den 30te være i København. Jeg rejser saa til Marienlyst i tyve Dage og drager derpaa ind i Lille Strandstræde 20. Men alt det er kun muligt, hvis I vil sende mig min sidste Gage plus tohundrede Kroner – altsaa femhundre[de] Kroner, naar du har modtaget dette Brev. Gud ske Tak, saa skal jeg ikke mere hæve Penge, som jeg ikke har fortjent – – – Betty saa ret brav ud. Ak ja, kunde hun dog nu blive saa rask, at hun til næste Aar kunde spille her. Max Reinhardt kommer i Efteraaret for – "at sé en Holbergforestilling". Og forhaabenlig Fru Nansen i en Rolle. Du vilde tjene mig, om du omgaaende sendte mig "Agnete ". Jeg skal bruge nogle Citater deraf. Aa, min Ven, hvor er jeg træt ... Ja, om Georg Brandes har jeg talt. Men Sammy svarede straks: Aber ihn liesst kein Mensch. Ikke destomindre – en enkelt Bog af ham tager han. Nu jo ogsaa et Udvalg af Bjørnst: B 's Skrifter – – véd du det? Reiss har jeg ildnet paa Jonas. Men alle disse spredte Oversættelser synes en Hindring. Derimod vil han udgive Holberg. Var der ikke en Mulighed for at afhænde mange Tegner-Illustrationer?

Jeg kan ikke mer.

Din

Herman B.

Jeg vilde gerne ha'e, at "Masker og M –" udkom de sidste Dage af Sept: Alt Manuskript kan I faa, saasnart det er oversat –