Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Marienlyst. Søndag.

Tak for din Hilsen, min Ven. Ja, det var paa høje Tid, vi taler sammen. Men jeg var i Onsdags saa træt, at jeg intet overkom og jeg er det endnu. Med Hensyn til Legatet er jeg rede til enhver "Aktion". Men jeg frygter, "Professor Karl" har været rede, saa at alt vil lidet nytte. I Løbet af Ugen kommer jeg ind.

Hans Bondy har sendt Réjane og Halvdelen af Betty – kan I ikke straks begynde at sætte løs paa Værket. Jeg bringer Resten af Betty Nansen med, naar jeg kommer ind. Jeg vilde jo saa gerne, at det om hende skulde lykkes mig. Men det er saa ofte saadan, at hvor man vilde mest, naar man mindst.

Mit Humør er meget nedtrykt.

Din Ven

Herman B.