Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Marienlyst. Fredag.

Min kære Ven.

Allerede Mandag Aften maa jeg flytte til Byen paa Grund af denne "Kattekonge" (aa, om du kendte denne "Katte-Majestæt") – hvad der i og for sig kan være meget godt, da jeg slet ikke har kunnet arbejde her, hvad enten nu Luften er for stærk eller min Uro ved Hjemkomsten har været for stærk. Og desuden er her – skønt "Politikens" seks Værelser er den gamle Taarnstue, som du kender fra min Ungdom – altfor dyrt. Jeg maa altsaa tage ind Mandag Aften men kan s'gu ikke, naar Forlaget ikke sender mig den sidste Skilling af halvandethundrede Kroner. Ti Flytning, Rejse, Læger i Berlin slugte de Utrolige. Og lide Skibbrud i selve Havnen vilde være næsten latterligt – –

Paa Tirsdag kommer jeg op til dig for at gøre, hvad du mener, for at redde Legatet – –

"Masker og Mennesker " ønsker jeg meget snart maatte blive sat, saa at det – baade i Berlin og her – kan udkomme i Septembers Slutning. Kan det ikke ske? – – Jeg behøvede ikke at bede om denne sidste Skilling, hvis "Kasino" havde Penge. Men man har slet ingen. Og jeg faar først Gage 1 August.

Paa Gensyn.

Jeg er blevet saa blind, at jeg ikke kan læse mine egne Bogstaver.

Herman.