Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag.

Min kære Nini.

Tak for de sendte Stole, som vel er et Tegn paa, at du er kommen hjem. Inderligt velkommen.

Jeg er i disse Dage paa Theatret ti Timer om Dagen ‒ paa Gurli-Prøver.

Men vil du og Margrethe ikke spise her paa Lørdag Kl. 6½. Saa kan I gaa over i Teatret om Aftenen!

Din

Herman.

Hvis Sofie er kommen til den Tid, spiser hun og Børnene naturligvis med.