Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

6.8.1909.

Monsieur le Ministre.

Den, som overbringer dette Brev, er en nær Ven af mig, en Russer, en af de mest glimrende og kundskabsrigeste Pressemænd, jeg har kendt i Europa. Som »Börsen-Kurier«s specielle Rejsekorrespondent kommer han nu fra Konstantinopel til København for at lære at forstaa og lære det tyske Publikum at forstaa, hvad det her i Danmark drejer sig om.

Jeg beder Dem modtage ham til en Samtale og sige ham alt, hvad Udlandet bør vide.

Mine egne bedste Hilsener.

Deres oprigtigt hengivne

Herman Bang.

Russeren hedder: Ossip Melnik.