Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

30.1.1910.

Kære Hr. Georg Brandes.

Blandt alle de Tølpere, som vandrer paa Jorden, maa jeg sikkert synes Dem den største. Mit Operette-Slid angriber mig saa stærkt, at jeg ikke efterkommer Høflighedens allersimpleste Pligter.

Saaledes har jeg hellerikke takket Dem for Deres Godhed overfor mig i Sagen Anatole France. Tag dog nu ‒ uden Vrede ‒ min hjerteligste Tak.

Deres hengivne Herman Bang.