Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Min kære Astrid.

Vil og kan du gøre mig en Tjeneste:

Jeg maa imorgen vise mig ved Kistens Ankomst paa Banegaarden. Jeg har ogsaa faaet Kort. Men jeg tør ikke tage derhen alene. Vil du ledsage mig?

Men isaafald maatte du være her hos mig Kl. 11.

Din

Herman.