Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Mandag.

Min kære Ven.

Houmark sendte mig til Bornholm en Artikel om de tyske Boghandlere.

Jeg skal nok ved den første Lejlighed – efter min Vane – indflette en "Pæl" i den lumpne Historie.

Men jeg har hele [tiden] troet, at, hvis jeg, direkte, tog Del i hele den forbandede Strid, vilde det kun gøre Ondt værre – i alle Henseender. At jeg derimod i en "Kronik" i "København" skriver et "Àpropos" kan kun gavne.

Det var fælt – Bornholm.

Din

Herman.