Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

3.6.1910.

Kære Hr. Kammersanger.

Tak for Deres Besøg, som jeg, med oprigtig Glæde, skal gengælde, saasnart det staaer i min Magt.

Overbringeren af dette, Hr. Svend Cathala, har været ved Kasino, da jeg, forrige Gang, var Sceneinstruktør, og jeg troer, han har adskilligt Talent ‒ som komisk Sanger ‒. Men min Forstand er jo ikke stor paa Musik og Sangere, og jeg beder Dem derfor: Kunde ikke De prøve ham?

Med de hjerteligste Hilsener

Deres hengivne

Herman Bang.