Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Rønne. 15.6.1910

Min egen Ven.

Det er ikke gaaet løs endnu. Men imorgen begynder det ‒ i Nexø. Paa Grund af »Bjørnehjælp« her. Saa bliver jeg ved i syv Dage, tagende den ganske Ø, ogsaa Gudhjem.

Heden er uudholdelig og bogstavelig hver Mundfuld jeg faar ned, kaster jeg op igen. Saadan har det været, siden jeg kom hertil. Den tyske Dame, som var i København, arriverede ‒ hertil Tirsdag Morgen og har, som det synes, sluttet sig til Truppen. Det er en ny »Elise«. Det var det eneste, jeg trængte til.

Men De? Skal De og Søster sidde den ganske Tid i den gloende By. Det er da for rædselsfuldt. Skriv mig et lille Ord til Allinge. Tusind Hilsener

Deres Ven

Herman B