Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

29 Oct 1910

Kære Ven.

Overbringeren af dette Manuskribt er Hr: Jacoby. Han har bedt mig læse det, og med Fejlene, det rummer, gemmer det saa oprindelig og selvstændig en Evne, at jeg tror, Forlaget skulde fæste Øjnene paa det. Oprindelighed er en sjælden Vare i vor Literatur og her findes Oprindelighed.

Din

Herman B.