Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Min kære Ven.

Jeg maa berede Dem og Deres Mand en Skuffelse, som bedrøver mig selv mest. Jeg kan ikke komme paa Fredag, fordi jeg kun har den ene Eftermiddag og Aften fri og jeg de faa Fritimer maa tage til Hanskov og bagefter til Witzansky forat ordne Houmarks syge og forviklede Affairer.

De kan være vis paa, at jeg er ked af det.

Lev vel og vær hjærteligt hilset begge to. Oprigtig talt, mit Hjærte er tungt foran alle disse Rejser. Jeg føler mig som en stakkels hvileløs Maage over Vandet; men man maa skyde Hjærtet op i Livet, smile og lade tryg.

Lev vel, lev vel.

Herman B.