Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gl. Kongevej 11.

Søndag.

Min kære Ven.

Jeg er efter to Generalprøver og med Aabningsforestilling i Aften (Opgave: De smaa Landstrygere, Vandpantomime i 8 Akter) saa nervøs, at jeg ikke kan skrive selv. Saa maa De nøjes med et Brev, fuldt af Sladder, hvis jeg kan hitte nogen. Paa Dagmarteatret har de nu fire Instruktører og Overinstruktør Johannes, der efterhaanden smider de andre ud. Efter 1te Prøve sendte Liebman straks Sygemelding og begav sig til Ida paa Rekreation. Adam er fjærn og usynlig. Svineslagteren har paa Ravnene tabt 22000 og vil til næste Spilleaar udleje Kunstens Fornyelse i Dyrehaven.

Professor Nielsen er paa min Scene Konsul Bernick og spiller denne Borger i Staten, ganske som han spillede Kean. Dog viser han ikke Enden, da der ikke er Anledning til Matros Han gaar hjem til Oda indhyllet i samme Fjerboa som Tilde Føns – Tilde bestaar af en Hat og en Rumpe – – – – – – – – –

Fru Johanne Fritz-Petersen er hjemkommen fra Landophold i Hellerup indsvøbt i den Slags Enkeslør, der varsler Bruden. Hos Veninden Mariane samles den Synagoge, hvor den unge Enkes Overgang til Jødedommen forberedes. Den af Mariane udvalgte Brudgom er Max med Næsen , saaledes heles alle Saar og Mariane kan tilbringe sine Sommerferier paa Herregaarden Kaldsbøl.

Jeg har forladt det witzanskyske Etablissement, da Korporalens krigerske Patriotisme blev mig for faretruende. Han vil nu rejse et nyt Mindesmærke for Niels Keldsen. A propos Nils Keldsen – hans Ridder Professor Karl Larsen afrejser paa en Foredragstourné til de forenede Stater. De arme Stater! Efter sigende gaar Top-Mimi nu i Barndom, bærende det tyske Æresnavn, "die älteste Frau Europas". Nu tror jeg ikke, jeg véd mere, da min Sladerkilde Houmark (han gaar ligeledes paa Tourné, men i Kongeriget Danmark) kun er optaget af sig selv og derfor ikke har Tid til at bringe upaalidelige Historier om andre, hvad der har vakt en vis Stilhed i Sladren.

Jeg traf forleden Frøberg, som sagde mig, at De havde det meget bedre, Himlen være lovet! Han mente, at De da ogsaa snart kom til at spille. Bagefter maa De da filme Pengene sammen. Livet er en Lordt, som man sidder midt i, og den er fuld af Stank og af Fluer. Dette er Summen af min Visdom, der ovenikøbet har været dyrt købt.

Tusinde Hilsener

Herman.