Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

[Christiania] 3.10.[191]1.

Kære Hr. Kammersanger.

Naturligvis er det mig en Ære, at Busten skal udstilles.

Hr. Einar Petersen Adilsvej 8 har Nøglen til min Bolig. Hos ham maa man henvende sig for at komme ind.

Med mange Hilsener

Deres hengivne

Herman Bang.