Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag.

Min kære, kære Ven.

Jeg er saa bange for, at De er syg, siden jeg intet hører fra Dem. Jeg tænker paa Dem og Søster hver Dag.

Om mig er der kun lidet at berette. Jeg gør megen Lykke og har jo sejret helt. Men det skulde jeg jo. Og De véd, at, naar det er sket, interesserer det mig ikke ret meget.

Jeg spiser Frokost i Gesandtskaber, repræsenterer i Teatre og klæder mig om mange Gange om Dagen.

Bladene skriver om mig en hel Litteratur, som Frk: Thune ‒ gemmer. Du gode Gud.

Og det er det Hele.

Jeg længes meget efter mit lille Hus. Tusinde Hilsener til Søster og Dem.

Deres Ven

Herman B.