Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

[Stockholm den] 27.10.[191]1.

Min egen Ven.

Jeg bliver mer og mer ængstelig for, at De er syg. Hvis De ikke formaaer det selv, kan da ikke Søster skrive mig til, hvordan det gaaer.

Her er intet nyt. Jeg »fejrer Triumfer« ‒ staaer der i Bladene. Jeg maa tilstaa, det er ikke morsomt »at fejre Triumfer«.

Leve gør jeg idetmindste ikke. Min Tilværelse er kedsommelig som den Regn, der idag, graa og tung, falder over Stockholm.

Tusind Hilsner.

H. B.

Ja, noget Nyt er der: da jeg vaagnede imorges, fik jeg den Idé, at jeg vilde tilbringe Juleaften paa Krim. Der skal være saa skønt. Den Slags Idéer faar man, naar man er »tom« indvendig.