Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kristianstad.

Søndag.

Min kære Astrid.

Nu er jeg her, hvor din Søster boer og jeg tænker hele Tiden paa saa mange Ting, paa Jeres Bryllup og paa Tiden, da Joobst skulde komme ‒ aa, paa saa mange, mange Ting. Jeg har jo Tid til at tænke, ti saadanne »Kunstrejser« er saa ensomme og saa sørgmodige.

Tusinde Hilsener til Jens Peter og dig.

Din

Herman.