Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

[St. Pétersbourg le] 1.12.1911.

Min egen Ven.

Det er saa længe siden jeg skrev. Og Grunden er den, at Finland beredte mig megen Smerte. Det hævnede sig paa sin egen Begeistring i min Ungdom, modtog mig med en kold Høflighed og blev ‒ borte.

Samtidig med det fik jeg at vide, at jeg havde tabt saagodtsom alt, hvad jeg havde fortjent i Sverig. Hr. Frøberg skulde udbetale mig mit Honorar for tolv Oplæsninger (hvor jeg selv havde betalt Rejse og alt) 2400 Kr. ‒ og lod sig erklære fallit. Saa jeg fik intet.

Alt dette mellem os.

Og nu sidder jeg her ‒ foran det Uvisse. Naa, Livet skal jo altid have sine Overraskelser.

Da jeg kom iaftes, erklærede min Forlægger, at Politiet gjorde Vanskeligheder med min Oplæsning. Jeg telegraferede saa til Hvidøre ‒ til Kejserinden. Nu faaer jeg sé, hvad Konen gør.

Tusind Hilsener til Dem og Søster.

Altid Deres Ven

Herman B.