Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Moskwa. 17.12.1911.

Min kære Ven.

Endelig, endelig ligger Kremls Taarne foran mine Vinduer...

Men jeg har ikke Tid og maa tale kun om det Praktiske, ti om tre Uger skal jeg gaa ombord i Hamburg.

Altsaa:

Jeg skrev til Witzansky om min Rejse. Skrev min Pris og alt. Jeg sendte med Brevet en lille Skitse "Newski", som han trykte, ti jeg har læst eller sét den i St Petersborgs Aviser.

Brevets Indhold sprang han imidlertid over og svarer med et Brev, hvori han spørger om Prisen og Brevenes Antal – alt dette kun for at trække Tiden ud og maaske faa et Par Billeder fra Rusland gratis.

Nu har jeg atter skrevet ham til – et Brev, som ikke kan misforstaaes.

1) at Rejsen gaar rundt om Jorden

2) at den varer fra 6 Januar til ultimo Maj.

3) at jeg i denne Tid skriver 15 Breve.

4) at Prisen for disse 15 Breve er Rm: 1000

5) at Pengene d. 29 December skal indbetales hos Gyldendal.

6) at han skal give dig Svar.

Jeg har skrevet, at han skulde svare dig, fordi du ved jo, at han ofte har betalt meget dyrere. Det er kun mig, han aldrig vil betale.

Vil W: altsaa ikke betale denne "Sum", da beder jeg dig tale med Cawling. Der er intet andet for. Men hvis "Politiken" heller ikke vil betale 1000 Reichsmark, da maa altsaa "Fædrelandet" undvære Brevene. Ogsaa "Politiken" skal den 29 December indbetale Pengene til Gyldendal.

Ogsaa fra "Aftenposten" o:s:v: sendes Pengene til Gyldendal. Jeg beder da Hr. Nielsen sende Breve, Penge o:s:v: til Berlin, hvorfra jeg skal telegrafere min Adresse, saasnart jeg paa Lørdag er naaet derhen.

Iovermorgen skal jeg tale her.

Houmark telegraferede et underligt Telegram fra dig og W: om et Forbud mod mine Oplæsninger. Jeg fik det i Toget, da jeg skulde rejse fra Petersborg og blev højst forbauset. Ti jeg havde i Onsdags – Morgenen efter min første Oplæsning – sendt Gyldendal et Telegram. Min Sukces i P-burg var meget stor og alle store Aviser fejrede mit "Mesterskab". Men det er s'gu ligegyldigt, naar det først er naaet.

Tanken om, hvordan Betty har det, piner mig hver Nat, naar jeg ikke kan sove, og jeg sover meget slet.

Tusind Hilsener fra Foden af Kreml.

Din

Herman