Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fuldmagt.

Til for mig at give Møde og i anden Henseende at repræsentere mig for Københavns Fogedret den [åben plads ikke udfyldt] befuldmægtiges herved cum jure substituendi Herr Overretssagfører O. Heise, København.

Moskwa 21.12.1911.

Herman Bang