Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

3.1.1912.

Kære Ven.

Mine Lidelser hører ikke op: i Rusland blev jeg bedraget for alt, hvad jeg havde tjent. I Angst og Skræk naaede jeg Berlin ‒ hvor min Angst kun voksede: tre af mine Blade var falden fra.

Paa Lørdag skal jeg rejse. Billetterne er betalt ‒ jeg skal rejse, hvor jeg kommer til at tilbringe fem Maaneder, bogstavelig talt, under ubeskrivelige Lidelser.

Nu vilde jeg bede Dem:

Jeg skriver paa Rejsen 3-4 »eksotiske Noveller«. Jeg tilstiller Dem dem. De sender No. I til »Tilskueren«, No. II til »Gads Magazin«, No III til »Ord och Bild« (Stockholm). Dog maa De først tage, lade tage en Kopi af hvert Manuskript og sende hver Novelle til

Mme Bertha Wasbutzki

Berlin. W.

Viktoria-Luisenplatz 7.

Fru Wasbutzki sender Novellerne til de tyske Tidsskrifter, der indbetaler Honorarerne til Dr: Fritz Demuth, Syndikus i Berlins Handelskammer.

Hr. Demuth tilstiller derpaa Dem Pengene. Dette er ordnet.

Det bliver vel i Danmark og Tyskland en tusind Mark ialt. Men gør mig den Tjeneste af disse Penge at telegrafere som Forskud (hvad der kommer ind mere, kan De betale til Heinrich Møller) femhundrede Mark til Herman Bang. Hamburger Hof Hamburg ‒ saasnart Dem muligt er.

Fuldmagt er vedlagt.

Jeg er mere forstyrret end jeg er klog og tør ikke en Gang købe mig en Kappe til Rejsen.

H. B.