Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

20.1.1912.

Min Ven.

Ikke for at presse Forlaget for Penge. Men fordi det i Hamburg viste sig komplet umuligt at gennemføre Rejsen, telegraferede jeg og skrev jeg.

Jeg har paa Overrejsen sparet saaledes, at jeg f:Ex:

kun hver anden Dag har faaet den Indsprøjtning, jeg nu i mange Aar har faaet hver Dag (Læge 5 Mark p: Gang)

jeg er kun blevet barberet hver anden Dag (60 Pf:)

jeg har sparet paa Skjorter (80 Pf: pr: Skjorte) og man skal være i Shmoking

jeg har i 13 Dage drukket 3 Fl: Rødvin til table d'hôte.

Og dog rækker det ikke.

Jeg ejer nu 2300 Mark.

Men, hvad jeg – ved Liniens Fif – først i Hamburg erfoer, var dette, at "Verdensrejsen" først begynder i S: Francisco saaledes, at jeg her i Amerika selv skal betale alt i 17 Dage – i det dyreste Land i Verden. Naar jeg naar S: Francisco vil jeg kun eje 1000 Mark – for 4 Maaneder. Det er jo umuligt. Rejsen bliver jo et Helvede. Tropetøj skal jeg ogsaa købe. Jeg mister simpelthen min Forstand.

Hvortil de 1000 Mark (der var jo 3300) er gaaet? Til Husleje i Khavn, til Frk: Thunes Løn, til Ophold i Berlin og Hamburg, til Indkøb (Kabinekuffert, Skjorter.)

Paa Grund af Dansk-Amerikaneres Dumhed kan i Chicago og S: Francisco ingen Oplæsninger finde Sted. Her faaer jeg – 100 Dollars.

Det var jo hele Tiden min Mening at skrive to Bøger:

I. Bergen-New York (om min Foredragsrejse) Af denne Bog sender jeg det første Manuskript fra Japan.

II Ferie (om min Verdensrejse)

Men S: Francisco er den sidste Station, paa hele Rejsen den sidste, hvor en telegrafisk Anvisning kan naa mig. Der maa sendes mig 250 Dollars. For jeg kan ikke sé disse 4 Maaneder imøde paa denne Maade. Jeg mister – uden Overdrivelse – min Forstand.

Adresse (4-5 Februar): Cleweland.

San Francisco.

Herman.