Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag.

Kære Nansen.

Jeg er syg af frygtelige Hovedsmerter og nervøse Anfald, saa jeg ikke tør tage paa Landet. Vil eller kan du gøre mig den Tjeneste at laane mig 20 Kroner, som du skal faa igen bestemt paa Onsdag, saa vilde du gøre mig en stor Tjeneste. Giv da Buddet dem.

Herman.