Herman Bang
Tine

Udgiver: Marie Hvidt (1986) 0.1


Herman Bang (1857-1912) er i denne serie allerede repræsenteret med Ludvigsbakke fra 1896. Tine, udgivet 25 år efter den tabte krig 1864, foreligger her for første gang optrykt i originaludgavens ordlyd. Forfatterens og samtidens dybe smerte over tabet af Slesvig finder her bevægende udtryk i den sammenflettede historie om livet på Als tæt ved fronten og om dragning, forening og frastødning mellem skovrider Herluf Berg og degnedatteren Tine Bølling, begge ofre for krigen, skønt kun den er mister livet under begivenhedernes pres.

Udgivelsesår: 1889
Sprog: yngre nydansk