Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

547 | 548 | 549 | Alle Propheterne fordantskede. Acto. 10. Alle Propheter bære Vidnesbyrd om denne (CHRISTO) at alle som tro paa hannem / skulle faa Syndernis forladelse / ved hans Naffn. M. D. L.