Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

869 |Det ny Testamente paa Danske.

Matthæi 17.

Denne er min elskelige Søn / i huilcken ieg haffuer behagelighed / hannem skulle i høre.

M. D. L.