Udgiver: Nielsen, M.A. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

IOAN. XII. Tror paa Liuset / den stund i det haffue / At i kunde vere Liusens Børn. Prentet i Københaffn aff Ludomith Dietz. M. D. L.

❧ ❦ 1104 |