Christian 3.s danske Bibel (1550)

Udgiver: Nielsen, M.A.


Tilsyn: Dorthe Duncker og Anne Mette Hansen


Data engineer: Thomas Hansen

© 2024 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond og G.E.C. Gads Fond