Steen Steensen Blicher
Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (1824)

Redaktion: Esther Schat Kielberg (1991) 0.1.4


Med sin første egentlige novelle Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (1824) indstiftede St.St. Blicher (1782-1848) en dansk prosatradition. Den stramt komponerede og fortælleteknisk spændende historie om den livslystne men livsuduelige degnesøn Morten Vinge dannede ikke alene optakt til flere mesterlige noveller af Blicher selv, men har også afgørende inspireret store danske forfatterskaber helt op til vor egen tid.

Udgivelsesår: 1824
Sprog: yngre nydansk