af Niels Bohr (2021)   Udgiver: Niels Bohr Arkivet (2022)   Tekst og udgave
forrige næste
Kære Mor og Harald!

En lille Hilsen og 1000 Tak for alle den førstes rare Breve. Det gaar mig saa godt. Det er nu virkelig begyndt at blive Foraar her. Mr. Owen og jeg er begyndt at gaa en lang Morgentur, hver Dag før Forelæsningerne; I kan ikke tænke jer, hvor det er smukt. 1v|Jeg var i Gaar til Lunch af Prof. Oppenheim (Harald kender Forhistorien), der var meget elskværdig. Det gaar mig som sagt saa godt, men jeg har ikke saa meget at fortælle, for jeg venter paa Svar saa mange Steder fra; og medens jeg venter maa jeg være flittig, og derfor Farvel Farvel

fra jeres egen
Niels